ENGLISH

admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin gửi vào T5, 04/27/2017 - 19:29
Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kế hoạch của BTV Đoàn trường Đại học Quy Nhơn về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp Liên chi đoàn; được sự đồng ý thống nhất của Chi ủy chi bộ Sinh - KTNN, Ban thường vụ Đoàn trường ĐH Quy Nhơn, nhằm tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên của LCĐ nhiệm kỳ 2014 - 2017, đề ra phương hướng, hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2019, đồng thời bầu ra được đội ngũ cán bộ Đoàn ưu tú, lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của LCĐ Sinh - KTNN trong nhiệm kỳ tới, BCH LCĐSinh -KTNN  đã tiến hành tổ chức /“Đại hội //Đại biểu //L//iên chi Đoàn //Sinh – KTNN, nhiệm kỳ 201//7//– 201//9//”/*.* Đại hội được tiến hành qua 2 phiên, phiên thứ nhất (trù bị) đã diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 05/04/2017, tại Hội trường A, trường Đại học Quy Nhơn. Phiên thứ hai (chính thức) đã diễn ra vào lúc 7 giờ 00phút, ngày 08/04/2017, tại hội trường B- Trường Đại học Quy Nhơn.
admin gửi vào T2, 11/21/2016 - 10:20
Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2016, Khoa Sinh-KTNN trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức Tọa đàm chào mừng ngày Nh
admin gửi vào T2, 11/14/2016 - 09:38
 
admin gửi vào T7, 10/29/2016 - 08:59
admin gửi vào T6, 10/28/2016 - 19:10
Căn cứ Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017của Ban Chấp hành Hội sinh