ENGLISH

Lịch công tác tuần

Từ 22/01/2018 đến 28/01/2018

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
22/01/2018
Thứ ba
23/01/2018
Thứ tư
24/01/2018
Thứ năm
25/01/2018
Thứ sáu
26/01/2018
Thứ bảy
27/01/2018
Chủ nhật
28/01/2018

Tải lịch tuần