ENGLISH

Về khoa Sinh - KTNN

 

Khoa Sinh - KTNN được thành lập vào năm 1977 là một trong 4 khoa đầu tiên của trường Đại học Quy Nhơn. Đến nay đã trải qua 39 năm đào tạo và phát triển, có thể lược một số kết quả đạt được như sau:

I. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ SỞ VẬT CHẤT  PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

1. Đội ngũ cán bộ

Hiện tại Khoa có 40 cán bộ và nhân viên, trong đó có 33 giảng viên: 01 Phó Giáo , 8 Tiến , 18 Thạc . Có 5 giảng viên đang làm luận án TS ở các nước Mỹ, Đức, Úc, Thái Lan, Trung Quốc. Có 1 giảng viên làm NCS 1 giảng viên làm thạc sĩ trong nước.

2. sở vật chất

Khoa có 14 phòng thí nghiệm (PTN) phục vụ cho đào tạo, có 1 PTN Công nghệ Sinh học phục vụ cho nghiên cứu. Có 1 vườn thực nghiệm Sinh học, 01 trại thực nghiệm và nghiên cứu Sinh học - Nông nghiệp ở Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định với diện tích 11 ha.

II. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

1. Hệ đại học, cao đẳng

 - Từ năm 1978 đến 2015 Khoa đã đào tạo 38 khóa sinh viên ngành phạm Sinh học, đã ra trường 34 khóa, với tổng số  2143 SV.

 - Năm học 1992-1993, Khoa đào tạo 1 khóa đại học đại cương ngành Y.

 - Năm học 2000-2001 Khoa bắt đầu đào tạo khóa đầu tiên ngành tổng hợp Sinh học. Đến năm 2015 đã có 12 khóa ra trường, với 650 SV.

 - Năm học 2006-2007 Khoa bắt đầu đào tạo khóa đầu tiên ngành kỹ Nông học. Đến năm 2015 đã có 5 khóa ra trường, với 245 SV.

Ngoài ra Khoa còn tham gia đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học và liên thông ngành phạm Sinh- KTNN cho các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Kontum, Đăk lăk, với tổng số 520 học viên.

 - Hệ cao đẳng, ngành phạm Sinh-KTNN: Khoa đã đào tạo 4 khóa chính quy với 273 SV tốt nghiệp.

2. Hệ đào tạo Cao học

Khoa bắt đầu tham gia đào tạo từ năm 2001, tương đương với khóa 4 của Trường. Đến nay Khoa đã đào tạo được 12 khóa, với tổng số 280 học viên tốt nghiệp. Số sinh viên, học viên đang học hiện nay ở Khoa (số liệu năm học 2015-2016):

- Ngành phạm Sinh học: 240 SV

- Ngành Tổng hợp Sinh học: 152 SV.

- Ngành Nông học: 120 SV.

- Thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm: 62 HV

III. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Trong 10 năm trở lại đây (2005-2015) Khoa Sinh-KTNN đã thực hiện nghiên cứu 20 đề tài cấp Trường, 4 đề tài cấp Bộ, trong đó có 1 đề tài cấp Bộ Trọng điểm, 1 đề tài cấp Tỉnh.

- Các giảng viên trong Khoa đã hướng dẫn SV tham gia nghiên cứu khoa học 56 đề tài. Trong đó có:

   02 đề tài đạt giải nhất cấp Trường

   03 đề tài đạt giải nhì cấp Trường

   02 đề tài đạt giải ba cấp Trường

   03 đề tài đạt giải khuyến khích cấp Bộ

IV. HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Những thành quả đạt được của Khoa Sinh - KTNN ngoài nổ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên còn có sự hổ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về sở vật chất của BGH Nhà Trường và các Phòng chức năng. Đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ về đào tạo và nghiên cứu khoa học của các viện, trung tâm, trại, các sở kinh doanh, sản xuất, các sở trong và ngoài tỉnh, các trường đại học trong khu vực và trong nước. Các đơn vị phối hợp đào tạo thường xuyên với Khoa bao gồm:

 • Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ
 • Viện Sốt rét sinh trùngCôn trùng Trung ương
 • Viện Nghiên cứu thủy sản Trung ương 3
 • Trung tâm ứng dụng chuyển giao khoa học, công nghệ Bình Định
 • Trung tâm giống vật nuôi Bình Định
 • Trung tâm nuôi trồng thủy sản Bình Định
 • Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật Bình Định
 • Chi cục thú y Bình Định
 • Trung tâm giống cây trồng Bình Định
 • Sở KH&CN Bình Định
 • Sở NN&PTNN Bình Định

V. ĐỊA CHỈ ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG CỦA KHOA

Địa chỉ đào tạo  sinh viên các ngành phạm Sinh học, Tổng hợp Sinh học, Nông học và học viên cao học của Khoa chủ yếu từ các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây nguyên. Trong những năm gần đây còn đào tạo sinh viên ở một số tỉnh phía Bắc và phía Nam.

Các sinh viên Khoa đào tạo khi ra trường hầu hết đều được tuyển dụng đúng ngành nghề, phục vụ ở các trường đại học, cao đẳng, THPT, ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các cở sản xuất và kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Riêng ngành Nông học đã có nhiều sinh viên ra trường được tuyển dụng làm việc ở các nước Lào, Campuchia.  

VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CỦA KHOA HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Với năng lực của giảng viên và các trang thiết bị hiện có, Khoa đã và đang thực hiện các nghiên cứu thuộc các lĩnh vực:

- Protein - enzym.

- Sinh học phân tử.

- Miễn dịch học.

- Di truyền Genomics.

- Công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp.

- Nuôi cấy , tế bào thực vật.

- Công nghệ lên men vi sinh vật.

- Trồng trọt, chăn nuôi, thổ nhưỡng - nông hóa.

- Bệnh học phân tử cây trồng.

- Sinh lý chống chịu.

- Điều tiết ra hoa.

- Khoa học phạm phương pháp giảng dạy.

- Khoa học vật nuôi.

- Sinh người động vật.