ENGLISH

Liên chi đoàn

STT Họ tên Lớp Chức vụ
1 Dương Tiến Thạch   thư Liên chi đoàn
2 Khưu Thuận Vũ   Phó thư Liên chi đoàn
3 Bùi Quốc Đạt SP38 Ủy viên ban thường vụ LCĐ
4 Nguyễn Vũ Hoạ SP37 Ủy viên BCH LCĐ
5 Kiều Quốc Nhật SP39 Ủy viên BCH LCĐ
6 Nguyễn Văn Vương NH38 Ủy viên BCH LCĐ
7 Đoàn Thị Huyền Trang SP39 Ủy viên BCH LCĐ
8 Trương Thị Nữ NH38 Ủy viên BCH LCĐ
9 Phạm Hồng Yến Nhi TH38 Ủy viên BCH LCĐ
10 Nguyễn Thị Ái Nhẫn SP38 Ủy viên BCH LCĐ
11 Nguyễn Minh Trọng TH38 Ủy viên BCH LCĐ