ENGLISH

Hội đồng khoa

 

Tiến sĩ, GVC. VÕ MINH THỨ

Trưởng khoa, Trưởng bộ môn Khoa học cây trồng

Tiến sĩ TRẦN THANH SƠN

Phó trưởng khoa

 

Tiến sĩ TRƯƠNG THỊ HUỆ

Phó trưởng khoa

PGS. TS. VÕ VĂN TOÀN

Trưởng bộ môn Khoa học vật nuôi

Thạc sĩ PHAN HOÀI VỸ

Trưởng bộ môn Thực vật, Chủ tịch Công đoàn Khoa

Thạc sĩ, GVC. NGÔ THỊ KIM THOA

Trưởng bộ môn Động vật, Bí thư chi bộ

Thạc sĩ, GVC. NGUYỄN THỊ HÒA

Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy-Di truyền