ENGLISH

Công đoàn

 

Tiến sĩ Bùi Hồng Hải
Chủ tịch Công đoàn

Thạc sĩ Phạm Thị Phương Ngọc
Phó chủ tịch Công đoàn

 

Thạc sĩ Lê Vương Hải Nguyệt
Ủy viên BCH