ENGLISH

Ban chủ nhiệm khoa

 

TRƯỞNG KHOA

Tiến MINH THỨ

Email: vominhthu@qnu.edu.vn

Mobile: 0127 384 6371

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Tiến TRẦN THANH SƠN

Email: tranthanhson227@gmail.com

          tranthanhson@qnu.edu.vn

Mobile: 0983 024 608

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Tiến TRƯƠNG THỊ HUỆ

Email: huetruongqnu@yahoo.com

Mobile: 0914 974 930