ENGLISH

Bộ môn Khoa học cây trồng

 

Tiến sĩ, GVC. VÕ MINH THỨ

Trưởng khoa, Trưởng bộ môn

Email: vominhthu@qnu.edu.vn

Mobile: 0127 384 6371

Tiến sĩ NGUYỄN KIM HUÂN

Email: nguyenkimhuan@qnu.edu.vn

Mobile:

 

Thạc sĩ, NCS. HUỲNH THỊ THANH TRÀ

Nghiên cứu sinh tại Mỹ

Email: huynhthithanhtra@qnu.edu.vn

Mobile:

Tiến sĩ NGUYỄN THỊ MỘNG ĐIỆP

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học, Vi sinh vật học

Email: diepdhqn@ymail.com

Mobile: 0964745083

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ Y THANH

Email: nguyenthiythanh@qnu.edu.vn

Mobile:

Thạc sĩ HỒ TÂN

Email: hotan@qnu.edu.vn

Mobile:

NCS. NGUYỄN THANH LIÊM

Chuyên ngành: Di truyền và Nhân giống cây trồng

Đang làm NCS tại Trung Quốc

Email: nguyenthanhliem@qnu.edu.vn

Mobile: