ENGLISH

Văn bản - Thông tin

admin gửi vào T7, 11/11/2017 - 08:41
Trong xu hướng phát triển của Trường Đại học Quy Nhơn nhằm đa dạng hoá ngành nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước đặc biệt là khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, ngày 10/11/2017, Nhà trường và Khoa Sinh-KTNN tổ chức thẩm định chương trình đào tạo đại học ngành Sinh học ứng dụng (mã số: 52.42.02.03). Hội đồng thẩm định theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: 1.      GS. TS. Ngô Đắc Chứng –Đại học Sư phạm Huế,Chủ tịch Hội đồng 2.      PGS. TS. Võ Văn Toàn - Đại học Quy Nhơn, Thư ký Hội đồng 3.      PGS. TS. Lê Văn Bé - Đại học Cần Thơ, Phản biện 1. 4.      PGS. TS. Nguyễn Tấn Lê –Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Phản biện 2. 5.      PGS. TS. Hồ Văn Hoàng –Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn, Uỷ viên

Trang